Ochrona własności przemysłowej – dotacje

2016-10-14 napisał

Ruszyła II edycja konkursu programu Inteligentny Rozwój na dofinansowanie projektów związanych z uzyskaniem i realizacją praw ochrony własności przemysłowej. Pula finansowa przeznaczona na ten projekt wynosi 50 mln złotych.

Przewidywane cele, na które mogą zostać przeznaczone pozyskane fundusze to chociażby pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej (związane z tym opłaty urzędowe, tłumaczenia, przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego). Program przewiduje też sfinansowanie wstępnego orzeczenia o zdolności patentowej wynalazku czy zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Program jest skierowany także do firm, które są w fazie bronienia swoich praw co do ochrony własności przemysłowej. Wówczas zdobyte dofinansowanie pokryje m.in. koszty związane z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, opłaty urzędowe oraz tłumaczenia.

Jak powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz: Ochrona własności przemysłowej to ważny element budowania przewagi konkurencyjnej polskich firm.

Pewnym jest, że dzięki projektowi Programu Inteligentny Rozwój wzmocniona zostanie świadomość i ochrona rodzimych produktów i technologii na rynkach międzynarodowych.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od 18 lipca 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.  O fundusze ubiegać się mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP.

Dofinansowanie może osiągnąć maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *