PARP finansuje programy CSR

2016-10-03 napisał

PARP zaplanowało dotacje w wysokości 2,3 mln złotych na wdrożenie programów odpowiedzialnego biznesu w firmach. W wyniku dodatkowego, trzeciego naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, PARP podpisała 29 umów na łączną kwotę ponad 2,3 mln zł.

Konkurs skierowany był przede wszystkim do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Poprzednie dwa nabory na wnioski o dofinansowanie miał łączną wartość ponad 10 mln złotych. Wsparte zostały 103 przedsiębiorstwa.

Dzięki zawartym umowom, firmy będą mogły przeprowadzić inwestycje podnoszące efektywność energetyczną, wykorzystać odpady w nowych produktach; otrzymać certyfikaty na zgodność z międzynarodowymi normami w zakresie jakości, BHP i środowiska naturalnego,  a także wprowadzić programy wolontariatu pracowniczego, poprawić warunki pracy i podnieść standardy obsługi klientów.

Tak znaczące wsparcie na wdrożenie CSR było możliwe i zostało udzielone dzięki środkom  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Wsparcie jest przeznaczone dla podmiotów, które zrealizują przedsięwzięcia polegające na wdrożeniu zasad CSR do swojej działalności biznesowej.

Nabór był skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z województw: łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *