RPO województwo śląskie

2015-07-14 napisał

Samorząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert współpracy do realizacji projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”. Poszukuje on partnerów, którzy pomogą w jego realizacji.

RPO partner dotacje śląsk

Do zadań partnera należeć będzie np. obsługa księgowa.

Jakie zadania będzie realizował partner?
Do obowiązków wybranego podmiotu będzie należało:
• wspieranie Samorządu przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie (Projekt będzie złożony w konkursie realizowanym w ramach RPO województwa śląskiego – Działanie 1.3 Zarządzanie ekosystemem innowacji)
• wspieranie w zarządzaniu Projektem
• prowadzenie dokumentacji Projektu
• stworzenie i uaktualnianie „map innowacji”
• wsparcie w zarządzaniu i ocenianiu specjalizacji technologicznych i innowacji
• tworzenie analiz i przedstawianie rekomendacji dotyczących
• dbanie o dobrą współpracę pomiędzy ośrodkami innowacji w województwie śląskim
Kto może zostać partnerem?
Jak w ogłoszeniu o konkursie informuje Samorząd województwa, udział w konkursie mogą wziąć podmioty, które:
„prowadzą działalność, w tym w ramach sieci współpracy, służącą tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw oraz realizowaniu procesów innowacyjnych”
a także operują na terenie województwa śląskiego i posiadają odpowiednio przeszkolone i posiadające doświadczenie w realizacji projektów unijnych kadry. Wymogami, które przed kandydatami stawia Samorząd są też zaplecze księgowo-finansowe i przedstawienie koncepcji pracy projektowej (podział zadań, harmonogram prac, etc).
Z konkursu wyłączone są podmioty, które podlegają art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.);

Wybranych zostanie 6 partnerów. Wnioski składać można do 31 lipca 2015, wyłącznie w formie papierowej. Co bardzo ważne, decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, a nie data nadania. Nabór ma zostać rozstrzygnięty do końca sierpnia.

W RPO województwa śląskiego trwają obecnie nabory w kilku konkursach, gdzie o dotacje mogą starać się firmy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *