Województwo Lubuskie: kolejne transze finasowego wsparcia dla projektów

2016-09-17 napisał

Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania kolejnym projektom regionalnym. Są one realizowane w ramach konkursu dla działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy, Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego.

Kwota przeznaczona na konkurs wynosiła 8 000 000 PLN. Rezerwa finansowa, ustanowiona w celu ewentualnego sfinansowania umów zawartych z Wnioskodawcami, którzy pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą, wynosiła 800 000 PLN.

Z uwagi na nieoczekiwany obrót spraw zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na konkurs z 8 000 000,00 PLN do 10 070 558,90 PLN oraz o dofinansowaniu pozostałych dwóch projektów ocenionych pozytywnie na ocenie merytorycznej.

Projekty, które dostały dofinansowanie to Centrum Wsparcia Proinnowacyjnych Usług dla MŚP narzędziem wspomagania procesów badawczych, innowacyjnych oraz zaawansowanych usług dla lubuskich przedsiębiorstw, Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń, oraz Z bonem po innowacje!.

Dofinansowanie kolejnych projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego to część szerszego konceptu, który ma na celu aktywizację i wsparcie innowacyjnych pomysłow i MSP na terenie województwa lubuskiego, aby rozruszać nieco tamtejszy rynek pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *