Wsparcie PARP na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw

2016-09-26 napisał

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje konkurs, w którym nagrodą na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku” PO WER 2014-2020.

Konkurs będzie odbywał się w kilku rundach, których poszczególne rozstrzygnięcia pomogą wyłonić zwycięzcę. Aplikacje o dofinasowanie można składać zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Dokument elektroniczny musi być wypełniony w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl. Wersja tradycyjna powinna być złożona w formie papierowej za pośrednictwem: operatora pocztowego lub osobiście w formie pisemnej na adres PARP (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa z dopiskiem „Konkurs POWER 2.2 – „Partnerstwo publiczno-prywatne”.

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie muszą należeć do sektora MMSP.

W ramach projektu mają być realizowane działania doradcze w zakresie przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnego oraz procesu negocjacji. Program obejmuje dofinansowanie:

  1. działań doradczych w zakresie diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa/ partnerstwa (konsorcjum) na etapie budowania partnerstwa (konsorcjum) w celu wspólnego złożenia wniosku o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego / wniosku o udzielenie koncesji;
  2. działań doradczych prowadzących do przygotowania przedsiębiorstwa /partnerstwa (konsorcjum) do udziału w negocjacjach w ramach konkretnego postępowania na wybór partnera prywatnego /koncesjonariusza do przedsięwzięcia;
  3. działań doradczych prowadzących do przygotowania oferty w konkretnym postępowaniu na wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza.

Planowany termin rozstrzygnięcia całego konkursu to około 291 dni od daty upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu – nie później niż do września 2017 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *