50 000 EUR dotacji na innowacje

W pierwszej fazie SME Instrument otrzymamy 50 000 EUR finansowania w formie ryczałtu (100% dotacji) na wykonanie MVP / studium wykonalności projektu.

W drugiej fazie SME Instrument istnieje możliwość finansowania projektów od 500 000 EUR do nawet 2 500 000 EUR (70% dotacji)

Konkurs skierowany jest dla firm z sektora MSP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa) na realizację bardzo innowacyjnych projektów.

W ramach SME Instrument zrezygnowano z kryterium związanym z zakresem tematycznym projektów. Nie oznacza to jednak, że każdy projekt otrzyma dotację. Podstawowym elementem mającym wpływ na wybór projektu będzie przełomowość projektu (ang. disruptive), skalowalność oraz jego wpływ na otoczenie rynkowe (ang. impact).

Preferowane są więc branże wysokich technologii, zmiany procesów technologicznych lub przełomowe rozwiązania produktowe np. w formie rozwiązań informatycznych. Innowacja może więc polegać na zmianie modelu biznesowego w tradycyjnej branży. Najlepszym przykładem tego typu działania jest UBER, który zmienił rynek przewozów osobowych wpływając znacząco na rynek taksówkarski. Oczywiście nie oznacza to, że projekt typu Uber dostałby dotację – takiej gwarancji nie mamy.

Warunkiem uzyskania dotacji jest również wykazanie, że projekt został w określony sposób już opracowany (posiadany jest prototyp / przetestowane rozwiązanie) (tzw. szósty TRL tj. poziom gotowości technologicznej).

Kiedy?

 I faza :

  • 7 maja 2019 r.
  • 5 września 2019 r.

II faza:

  • 5 czerwca 2019 r.
  • 9 października 2019 r.
  • 8 stycznia 2020 r.
  • 18 marca 2020 r.

Na co?

Faza 1 SME Instrument finansowana jest w formie ryczałtu. Każdy beneficjent otrzymuje grant w kwocie 50 000 EUR. Środki służą wykonaniu studium wykonalności projektu – analizie rynku, kwestii prawnych, poszukiwania inwestora/kooperantów/dopracowania wersji testowej (MVP).

Faza 2 SME Instrument to już faktyczny rozwój produktu lub usługi. Środki mają więc posłużyć sfinansowaniu prac rozwojowych nad produktem do osiągnięcia finalnej wersji rozwiązania i komercjalizacji.

Jak pozyskać środki w ramach SME Instrument?

Wnioski kierujemy bezpośrednio do Brukselii do dedykowanej instytucji Komisji Europejskiej. Dokumentacja aplikacyjna zatem składana jest w j. angielskim. To co cechuje konkursy w ramach Horizon 2020 to jednak ich ograniczona forma. Wniosek powinien być możliwie krótki i zawierać precyzyjne opisy. Nie ma tutaj miejsca na rozbudowane fragmenty wskazujące na innowacyjność. Urzędników w Brukselii interesują bowiem jedynie konkretne informacje o projekcie oraz osobach zaangażowanych w jego realizację.

Czas rozpatrzenia wniosku to zazwyczaj około 5 tygodni od momentu zakończenia naboru.

Zainteresowany? Skorzystaj z pomocy.

Skontaktuj się, zadzwoń lub napisz e-mail lub wypełnij [ninja-popup ID=65186]formularz[/ninja-popup]

Bartosz Dąbrowski  
Partner, Dotacje.pl
bartosz.dabrowski@dotacje.pl
Tel: +48 695 642 330

Dodaj komentarz