Badania na rynek VS Design dla przedsiębiorców

W najbliższym czasie odbywają się dwa nabory wniosków o dofinansowanie, które na pozór są zbliżone swoim zakresem. Mowa o działaniach POIR 3.2.1 Badania na rynek oraz 2.5.3 Design dla przedsiebiorców.

Obydwa konkursy organizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pozwalają na sfinansowanie inwestycji w postaci środków trwałych – a co za tym idzie umożliwiają wyposażenie parku maszynowego, nabycie nowych urządzeń, sprzętu i maszyn.

Czym zatem różnią się konkursy? Poniżej prezentujemy przejrzyste porównanie:

Kryterium 3.2.1. Badania na rynek2.5.3 Design dla przedsiębiorstw
Dla kogo?Mikro, małe i średnie firmy z całej Polski o określonych obrotach (min. 600 tys zł rocznie)Mikro, małe i średnie firmy, które nie są zlokalizowane w Polsce Wschodniej.
Ile?Minimalna wartość projektu 1 mln zł

Maksymlanie 70% wsparcia
Wartość wydatków:
– na doradztwo – 60 – 500 tys zł (85% dotacji)
– na inwestycję maksymalnie 1 mln zł (do 55%)
Na co?Zakup środków trwałych
Zakup nieruchomości (maks. 10% wartości projektu)
Prace budowlane (maksymalnie 20% wartości projektu razem z nieruchomością)
Zakup wartości niematerialnych i prawnych
Usługa doradcza profesjonalnego procesu projektowego
Zakup środków trwałych
Zakup wartości niematerialnych i prawnych
Kluczowe wymogiWymagane jest aby przedstawić wyniki prowadzonych prac lub też dokumentację nabytych prac.Wymagane przeprowadzenie fazy diagnozy.
Diagnoza – polegająca na przeprowadzeniu wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego (faza przeprowadzana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie).

KryteriaKrajowe Inteligentne Specjalizacje są dodatkowo punktowane.Wymagane jest aby projekt spełniał Krajową Inteligentną Specjalizację!


2 komentarze

  • Gdzie mogę znaleźć informację jakie są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

  • Bartosz D

    Panie Januszu,

    Informacje o Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach można znaleźć na stronie organizatora konkursu w zakładce dokumenty. Powstało kilka wersji tego dokumentu dlatego warto zwrócić uwagę na wersję obowiązującą w ramach konkursu. Niedługo na naszej stronie pojawi się również artykuł w tym temacie.

Dodaj komentarz