B+R: prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

2016-10-01 napisał

W ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na dofinasowanie działań innowacyjnych. Program jest realizowany w ramach Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP. Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 1 września 2016 r.

Oferowane dofinansowanie może być przeznaczone na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Maksymalne dofinansowanie oferowane w projekcie 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 750 000 000 zł.

W celu uzyskania większej ilości informacji warto wysyłać zapytania na adres konkurs1.1.1@ncbr.gov.pl. Organizatorzy z pewnością rozwieją wszelkie wątpliwości potencjalnych beneficjentów projektu.

Proces rekrutacji od momentu aplikacji do czasu ogłoszenia wyników ma potrwać około 60 dni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *