Czym jest IP BOX?

Skutecznie wdrażamy mechanizm innovation box (IP BOX) czyli wykorzystujemy nowe przepisy pozwalające na zastosowanie preferencyjnej 5% stawki CIT/PIT od niektórych dochodów firmy.

Mechanizm IP BOX został wprowadzony do polskiego porządku prawnego w 2019 r.

Dla innowacyjnych firm oraz twórców pozwala na zastosowanie  preferencyjnej 5% stawki w opodatkowaniu podatkiem dochodowym (zarówno PIT jak i CIT).

Ponadto rozwiązanie pozwala na łatwą dystrybucję środków ze spółek z o.o. i S.A.

W zakresie IP BOX współpracujemy ze specjalistami w obszarze nowych technologii, innowacji oraz ochrony własności intelektualnej

Czym jest IP BOX?

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy o PIT i CIT podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Nie są wymagane zgłoszenia, rejestracje ani zezwolenia. Z ulgi IP BOX korzysta każdy kwalifikujący się podmiot.

Z ulgi IP BOX (5% stawki podatku) może skorzystać każdy podatnik, o ile:

 • prowadzi działalność badawczo-rozwojową;
 • jest właścicielem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej lub może wprowadzić ochronę prawną dla posiadanych produktów/rozwiązań/technologii
 • odpowiednio udokumentuje wydatki i prowadzone prace;
 • rekomendowane jest zabezpieczenie pozycji poprzez interpretację indywidualną.
Korzyści ze stosowania mechanizmu IP BOX 5% stawki podatku dochodowego

Czym są kwalifikowane prawa własności intelektualnej?

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są m.in.:

patent,

wzór przemysłowy,

wzór użytkowy,

autorskie prawo do programu komputerowego

Prawa te muszą podlegać ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw oraz powstać w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Przedmiot ochrony musiał zatem zostać wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Przykłady zastosowania IP BOX

 • umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego / systemu informatycznego / usługi internetowej opartej o rozwiązanie informatyczne,
 • dochody z tytułu licencji z gier wideo,
 • dochody z tytułu sprzedaży produktów objętych ochroną prawną tj. patentem, wzorem użytkowym lub przemysłowym,
 • udzielenie licencji na wykorzystanie posiadanego patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego.

W jaki sposób wdrożyć IP BOX w życie?

W celu wykorzystania mechanizmu IP BOX rekomendowane jest:

 • przeanalizowanie stanu prawnego posiadanych dóbr intelektualnych,
 • zabezpieczenie pozycji w formie interpretacji,
 • wprowadzenie procedury ewidencjonowania wydatków, przychodów oraz prowadzonych prac B+R,
 • wdrożenie 5% stawki podatku.

Jeżeli w ramach swojej działalności podejmują Państwo wskazane aktywności możemy wesprzeć Państwa w procesie wdrożenia schematu IP BOX i zastosować 5% stawkę podatku.

Kontakt

Zainteresowany? Skontaktuj się, zadzwoń lub napisz e-mail lub wypełnij [ninja-popup ID=65186]formularz[/ninja-popup]

Bartosz Dąbrowski  
Partner, Dotacje.pl
bartosz.dabrowski@dotacje.pl
Tel: +48 695 642 330Dodaj komentarz