Jak sfinansować start-up?

Zakładasz start-up? Szukasz finansowania dla start-upu? A może prowadzisz już biznes?

Uzyskaj dostępne dotacje lub skorzystaj z Dotacji B+R dla start-upów (nowych firm – do 3 lat na rynku)

Wspieramy przedsiębiorców z całej Polski w pozyskiwaniu finansowania dla start-upów w postaci dotacji unijnych, dotacji B+R wynikającej z zastosowania ulgi B+R oraz wspieramy w procesie utworzenia nowego podmiotu, wniesienia składników majątku do nowej spółki oraz w rozliczeniach pomiędzy spółką a udziałowcami.

Dostępne mechanizmy wsparcia dla start-upów

 • dotacje dostępne w ramach SME Instrument
 • ulga B+R – zwrot poniesionych wydatków na prace badawczo-rozwojowe
 • schemat IP BOX – możliwość zastosowania 5% stawki w podatku CIT lub PIT
 • neutralne podatkowo transfery majątku do spółek w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej bądź przedsiębiorstwa

Dotacja badawczo-rozwojowa przeznaczona jest dla firm, które prowadzą działalność innowacyjną lub badawczo-rozwojową tj. tworzą nowe lub ulepszony produktu, usługi i procesy. Tworzenie nowych lub ulepszanie obecnych procesów może bazować na  dostępnej aktualnie wiedzy oraz umiejętności z dziedziny nauki, technologii, działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności. Dotacja B+R to dotacja związana z działalnością twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe.

Nie są wymagane zgłoszenia, rejestracje ani zezwolenia. Z dotacji korzysta każdy kwalifikujący się podmiot.

Dotacja pozwala na zwrot wydatków poniesionych na prace B+R. Zwrot następuje w formie gotówkowej oraz oszczędności na kolejne lata podatkowe.

Z dotacji może skorzystać każdy podatnik, o ile:

 • jest nowym podmiotem (rejestracja po 2016 r.), który nie powstał w ramach przekształcenia bądź wniesionego aportu,
 • prowadzi działalność badawczo-rozwojową;
 • poniósł koszty kwalifikowane i wyodrębni je w prowadzonej ewidencji;
 • odpowiednio udokumentuje wydatki i prowadzone prace;
 • rekomendowane jest zabezpieczenie pozycji poprzez interpretację indywidualną.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Działalnć badawczo-rozwojowa to badania naukowe i prace rozwojowe (w tym badania aplikacyjne).

Mogą one polegać m.in. na:

 • projektowaniu i tworzeniu nowych produktów i usług, w tym prototypów;
 • pracach informatycznych – np.  rozwój aplikacji, gier video, oprogramowania, w tym w obszarze robotyki i automatyki, systemów zarządzania itd.;
 • modyfikacjach procesów produkcyjnych (zmiana stosowanych materiałów, metod produkcji);
 • testowaniu, modernizacji, prototypownia rozwiązań.

Dotacja to maksymalnie 200 000 EUR

Jaka działalność się kwalifikuje? 

 • działalność twórcza,
 • obejmująca badania naukowe (podstawowe, stosowane, przemysłowe) i prace rozwojowe,
 • podejmowana w sposób systematyczny,
 • jej celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Jakie wydatki są kosztami do objęcia dotacją?

 • Wynagrodzenia oraz składki (umowa: o pracę, o dzieło, zlecenia)
 • Materiały i surowce wykorzystane w pracach B+R
 • Sprzęt specjalistyczny nabyty w celu prac B+R
 • Odpłatne korzystanie z aparatury badawczej
 • Koszty związane z uzyskaniem i utrzymanie patentu

Przykłady objęte dotacją

 • branża gier wideo
 • branża nowych technologii
  • bioinżynieria, biotechnologia, opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych
  • wynalazki i patenty
 • branża informatyczna
  • nowe rozwiązania informatyczne – aplikacje, systemy informatyczne, usługi SaaS
  • ulepszanie obecnych rozwiązań
  • działania z obszaru AI, deeplearning, machine learning itd.

Jeżeli w ramach swojej działalności podejmują Państwo wskazane aktywności możemy wesprzeć Państwa w procesie pozyskania dotacji jak i wesprzeć w ustawieniu procesu w Państwa firmie na przyszłe okresy.

Nasze wynagrodzenie zależne jest od uzyskanego sukcesu dla naszych Klientów (zwrotów i oszczędności podatkowych).

Kontakt

Zainteresowany? Skontaktuj się, zadzwoń lub napisz e-mail lub wypełnij [ninja-popup ID=65186]formularz[/ninja-popup]

Bartosz Dąbrowski  
Partner, Dotacje.pl
bartosz.dabrowski@dotacje.pl
Tel: +48 695 642 3301 komentarz

 • Kamila

  Dzień dobry, czy jestem w stanie dostać dofinansowanie do Twój startup.
  Jeżeli tak to na jakiej zasadzie miałoby to wyglądać?
  Ile mogłabym dostać na działalność badawczo-rozwojową dla firmy która po części chciałaby produkować, lampy do wnętrz, wzornictwo tzn. projekty eko samochodu, laptopów, telefonów itp.

Dodaj komentarz