Dotacje.pl

Odzyskaj wkład własny

Realizowałeś projekt badawczo-rozwojowy w ramach funduszy europejskich? Czy wiesz, że możesz odzyskać wniesiony wkład własny w projekt?

Wspieramy przedsiębiorców z całej Polski w odzyskaniu wniesionego wkładu własnego do projektów badawczo-rozwojowych finansowanych w ramach dotacji.

Warunki podstawowe aby odzyskać wkład własny:

 • poniesienie wydatków na działalność badawczo-rozwojową w latach 2016-2019 (m.in w formie wkładu własnego, który stanowi koszt uzyskania przychodu)
 • podmiot wykazuje dochód do opodatkowania
 • podmiot nie korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym (zwolnienie strefowe)

Przykładowe dotacje, w ramach których mogę uzyskać zwrot:

 • konkursy organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla projektów badawczych, badawczo-rozwojowych np.:
  • DZIAŁANIE 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, 1.1.1 Szybka ścieżka
  • DZIAŁANIE 1.2 „Sektorowe programy B+R”
  • DZIAŁANIE 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”
 • Regionalne Programy Operacyjne związane z konkursami na prace badawczo-rozwojowe, wdrażanie innowacji
 • Horizon 2020 – wszystkie projekty badawczo-rozwojowe
 • Inne obejmujące prace B+R

Ile mogę odzyskać?

 • Jesteśmy w stanie odzyskać nawet 19% poniesionego wkładu własnego
 • Wysokość uzyskanego zwrotu zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy, roku, w którym ponoszono nakłady oraz rodzaju ponoszonych wydatków.

Kontakt

Zainteresowany? Powiedz się więcej. Skontaktuj się, zadzwoń lub napisz e-mail lub wypełnij formularz

Bartosz Dąbrowski  
Partner, Dotacje.pl
bartosz.dabrowski@dotacje.pl
Tel: +48 695 642 330

Skontaktuj się z konsultantem

Pozyskaj finansowanie dla Swojej firmy

Akceptuje Regulamin Serwisu i politykę prywatności