Dotacje.pl

Polska Cyfrowa

Polska Cyfrowa (PO PC) to nowy program krajowy, który będzie dostępny w perspektywie 2014-2020. Głównym celem POPC jest zbudowanie stabilnej infrastruktury dostępu do sieci szerokopasmowych. Fundamentami Programu poza rozwojem infrastruktury jest również rozbudowa e-usług dostępnych dla obywateli  w zakresie e-administracji, e-kultury, e-zdrowia.

Program Polska Cyfrowa będzie ukierunkowany na wsparcie inwestycji w zakresie:

 • poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych,
 • rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
 • zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie

Dla kogo przewidziany jest Program?

 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
 • jednostki naukowe,
 • państwowe organizacje kultury,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.

 

Priorytety Programu:

1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu:

 • ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach;

2. E-administracja i otwarty rząd:

 • podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych,
 • poprawa cyfrowej efektywności urzędów,
 • zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego;

3. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa:

 • e-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z internetu,
 • pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *