Dotacje.pl

Rozliczanie dotacji unijnych

Dotacje.pl świadczy usługi doradztwa w zakresie rozliczania dotacji unijnej, funduszy europejskich. Jestemy w stanie wesprzeć Państwa na każdym etapie realizacji projektu. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie rozliczania funduszy, kontaktu i negocjacji z Instytucją Finansującą.

Jakie usługi możemy wykonać w zakresie rozliczania projektów?

 • przygotowanie wniosków o płatność
 • wsparcie w tworzeniu procedur realizacji projektu
 • doradztwo w zakresie zawierania umów w ramach projektu
 • doradztwo w zakresie dokonywania zakupu środków trwałych
 • opracowywanie projektów umów z dostawcami i wykonawcami
 • doradztwo w zakresie prowadzenia księgowości projektu
 • doradztwo w zakresie kwalifikowalności wydatków
 • prowadzenie audytów zewnętrznych projektu
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań z realizacji projektu
 • pomoc w rozliczaniu finansowym projektu, w tym sporządzanie wniosków o płatność
 • obsługę bieżących kontaktów z instytucją udzielającą dofinansowania
 • przygotowanie wniosków o wprowadzenie zmian do projektu i wsparcie w ich negocjowaniu z instytucją udzielającą dofinansowania
 • udział w kontroli projektu wraz z opracowaniem odpowiedzi na raport pokontrolny

Zapytaj o rozliczanie funduszy

kontakt@dotacje.pl lub wypełnij formularz

Skontaktuj się z konsultantem

Pozyskaj finansowanie dla Swojej firmy

Akceptuje Regulamin Serwisu i politykę prywatności