Analiza biznesu

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z naszym zespołem doradców telefonicznie lub poprzez e-mail.

Cel projektu

Wspieramy Klientów w procesie analizy i oceny organizacji, projektowania i wdrażania efektywnych oraz skutecznych rozwiązań jak również wspólnego wypracowania kierunków strategicznych. Dzięki naszej niezależności i posiadanego doświadczenia we współpracy w ramach międzynarodowej organizacji, oferujemy dystans który jest niezbędny do obiektywnej i całościowej oceny czynników decydujących o sukcesie wspólnego projektu.

W wyniku naszych prac, Klient otrzymuje raport w formie biznes planu zawierający symulacje finansowe, uzupełniony o założenia, analizę wrażliwości oraz ocenę przedsięwzięcia inwestycyjnego firmy.

Do realizacji projektu istotne jest udostępnienie danych finansowo-księgowych z ostatnich trzech lat firmy, danych rynkowych (rynek, na którym działa firma, oferowane produkty, silne i słabe strony, otoczenie rynkowe, prowadzone działania handlowo-marketingowe) oraz umożliwienie spotkań z kluczowymi osobami związanymi z przedmiotem projektu.

Kluczowe elementy

Data gathering
Analiza
Procesy
Analiza finansowa
Analiza konkurencji
Wnioski

Kluczowe elementy biznesplanu:

  • ocena obecnej sytuacji firmy (sytuacja finansowa, produktowa, rynkowa),
  • opis przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  • zebrania kompletu danych niezbędnych do opracowania modelu przepływów pieniężnych, a także innych istotnych dla przedsięwzięcia informacji (otoczenie rynkowe – ograniczenia prawne, konkurencja, potencjalni klienci),
  • zbudowanie biznes planu wraz z modelem finansowym,
  • ocena efektywności projektu,
  • analiza wrażliwości,
  • sformułowanie rekomendacji.
Biznesplan to kluczowy dokument z perspektywy każdej inwestycji

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?