Doradztwo prawne

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z naszym zespołem doradców telefonicznie lub poprzez e-mail.

Ułożenie struktury właścicielskiej

Dobór formy prawnej i jurysdykcji będzie zależeć od specyfiki prowadzonego biznesu, potrzeb w zakresie rozwoju i dostępności kapitału ale także zapewnienia bezpieczeństwa prawnego.

Umowy i rozliczenia

Szczególnie skomplikowane umowy takie jak umowy licencyjne czy też rozliczenia z udziałowcami/podmiotami powiązanymi powinny podlegać szczególnemu nadzorowi.

Własność intelektualna

Zabezpieczenie kwestii związanych z obszarem własności intelektualnej ma na celu nie tylko dbanie o interesy firmy ale pozwala również na uzyskanie wielu dotacji i ulg podatkowych.

Oprócz formalnych form zabezpieczenia interesów prawnych (np. poprzez patent) istnieją również inne możliwości w tym zakresie. W szczególności na ochronę zasługuje know-how, tajemnice przedsiębiorstwa, model biznesowy oraz wszelkiego rodzaju bazy (np. klientów, kontrahentów) oraz stosowane technologie.

Umowy inwestycyjne

Szczególną uwagę zwracamy na wszelkie umowy z inwestorami oraz z udziałowcami. Wspieramy Klientów w poprawnym konstruowaniu ww. umów w celu zabezpieczenia rozliczeń i interesów.

Przekształcenia i transakcje

Aktualnie dostępnych jest wiele możliwości dokonywania reorganizacji biznesu. W zależności od formy prawnej dostępne rozwiązania to m.in. podział przez wydzielenie, aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, połączenie (w tym up-stream i down-stream) a także aport komercjalizowanej własności intelektualnej.

Przykłady projektów, w których możemy pomóc

Prezentujemy przykładowe projekty doradcze w obszarze, których się specjalizujemy

  • założenie spółki celowej poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub komercjalizowanej własności intelektualnej oraz ułożenie modelu rozliczeń w grupie kapitałowej;
  • przeniesienie prawa własności intelektualnej oraz umowa licencyjna na korzystanie z ww. prawa;
  • przekształcenia podmiotów gospodarczych;
  • podziały i wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub aport majątku;
  • negocjacje umowy inwestycyjnej z zabezpieczeniem praw pierwotnych właścicieli biznesu

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?