EIC Accelerator – Horizon Europe 2021-2027

Uzyskaj do 2 500 000 EUR dotacji (nawet 80% wsparcia)

EIC Accelerator jest skierowany dla innowacyjnych projektów, które opierają się na znaczących praca b+r, innowacyjności lub przełomach technologicznych, tzw. „deep tech”. Finansowanie zostanie wykorzystane w celu zwiększenia skali biznesu i transferu innowacji, wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań na rynek, zanim można by było wygenerować zwrot z inwestycji bez wsparcia publicznego.

Środki w ramach wsparcia będzie można pozyskać poprzez trzy instrumenty:

  • ‘Pathfinder’ dla zaawansowanych badań nad przełomowymi technologiami;
  • ‘Transition’ skierowany na przekuwanie wyników badań w innowacyjne możliwości;
  • ‘Accelerator’  dla indywidualnych firm w celu rozwoju i skalowania przełomowych innowacji (w projektach o wysokim ryzyku ale i znaczącym wpływie na świat)
Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z naszym zespołem doradców telefonicznie lub poprzez e-mail.

Aktualnie, dotacje dostępne są głównie na działania związane z tworzeniem i wdrażaniem innowacji, niezależnie od sektora gospodarki.

2-etapowy proces

Etap 1: skrócona aplikacja wniosku podlegająca ocenie w ciągu 4-6 tygodni.

  • formularz podsumowujący innowacje, potencjalny rynek i zespół;
  • prezentacja biznesowa
  • prezentacja wideo trwająca do 3 minut, w której główny zespół motywuje swoje zgłoszenie.

Etap 2: W przypadku przejścia etapu 1  wybrane projekty zostaną skierowane do etapu 2. Wniosek składa się z pełnego biznesplanu oraz szczegółowych informacji dotyczących finansów i struktury firmy.

Następnym etapem oceny jest Face to face interview z gronem ekspertów.

Kto może skorzystać?

EIC accelerator będzie dostępny dla start-upów, spin-offów, małych i średnich przedsiębiorstw a nawet osób indywidualnych.

Jaka jest wysokość finansowania?

do 2.5 mln EUR

Kiedy?

Wnioski do Etapu 1 będzie można składać w trybie ciągłym, po zatwierdzeniu programu.

Pierwsze nabory (deadlines) planowane są na czerwiec i październik 2021.

Poznaj przebieg współpracy

W ramach rozpoczęcia współpracy przeprowadzamy rozmowy konsultacyjne dotyczące Państwa projektu oraz potrzeb. Naszym celem jest dokładne zrozumienie potrzeb oraz zasad funkcjonowania Państwa biznesu. Kluczowe jest dla nas aby poprawnie zrozumieć realne potrzeby inwestycyjne. Na tej podstawie przedstawiamy rekomendację w zakresie możliwości aplikowania o środki w ramach funduszy europejskich.

Na podstawie zgromadzonych informacji dokonujemy wyboru odpowiedniego naboru wniosków. Kolejnym etapem prac jest odpowiednie zebranie informacji o projekcie oraz jego uszczegółowienie.  W ramach naszych prac przygotowujemy wnioski o dotację unijną oraz dodatkowe dokumenty takie jak biznesplan czy studium wykonalności.

Nasze prace na tym etapie kończymy złożeniem wniosku oraz monitorowaniem postępowania konkursowego.

Proces pozyskania dotacji wiąże się z koniecznością jej rozliczenia. W ramach naszych prac prowadzimy komunikację z Instytucją Finansującą. Opcjonalnie zajmujemy się również rozliczaniem projektów i przygotowaniem wniosków o płatność. Na życzenie zarządzamy również projektem unijnym.

Na życzenie klientów wykonujemy tzw. audyt projektu mający na celu weryfikację poprawności jego realizacji.

Wykonujemy usługi związane z weryfikacją przygotowanych wniosków o dofinansowanie.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z naszym zespołem doradców telefonicznie lub poprzez e-mail.

Nasz zespół

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?