fundusze europejskie

Fundusze europejskie dla przedsiębiorstw dostępne są w ramach tzw. perspektywy na lata 2014-2020. Przed nami czeka również nowe rozdanie funduszy europejskich w formie dotacji na lata 2021-2027.

Do dyspozycji polskich przedsiębiorców są jednak jeszcze inne fundusze w postaci m.in. programów europejskich (Horizon Europa) czy też tzw. funduszy norweskich.

Aktualnie środki w ramach dotacji można pozyskać na wiele celów:

 • działania inwestycyjne
 • projekty badawczo-rozwojowe
 • wdrażanie wyników badań
 • wdrożenie innowacyjnych rozwiązań
 • rozwój start-upów i opracowanie nowych rozwiązań technologicznych

Aktualnie, dotacje dostępne są głównie na działania związane z tworzeniem i wdrażaniem innowacji, niezależnie od sektora gospodarki.

Środki europejskie można pozyskać w ramach wielu programów krajowych i regionalnych, w szczególności:

 • Horizon 2020
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2010
 • Regionalne Programy Operacyjne dla każdego z województw 2014-2020
 • Nowe programy operacyjne na lata 2021-2027

Poznaj przebieg współpracy

W ramach rozpoczęcia współpracy przeprowadzamy rozmowy konsultacyjne dotyczące Państwa projektu oraz potrzeb. Naszym celem jest dokładne zrozumienie potrzeb oraz zasad funkcjonowania Państwa biznesu. Kluczowe jest dla nas aby poprawnie zrozumieć realne potrzeby inwestycyjne. Na tej podstawie przedstawiamy rekomendację w zakresie możliwości aplikowania o środki w ramach funduszy europejskich.

Na podstawie zgromadzonych informacji dokonujemy wyboru odpowiedniego naboru wniosków. Kolejnym etapem prac jest odpowiednie zebranie informacji o projekcie oraz jego uszczegółowienie.  W ramach naszych prac przygotowujemy wnioski o dotację unijną oraz dodatkowe dokumenty takie jak biznesplan czy studium wykonalności.

Nasze prace na tym etapie kończymy złożeniem wniosku oraz monitorowaniem postępowania konkursowego.

Proces pozyskania dotacji wiąże się z koniecznością jej rozliczenia. W ramach naszych prac prowadzimy komunikację z Instytucją Finansującą. Opcjonalnie zajmujemy się również rozliczaniem projektów i przygotowaniem wniosków o płatność. Na życzenie zarządzamy również projektem unijnym.

Na życzenie klientów wykonujemy tzw. audyt projektu mający na celu weryfikację poprawności jego realizacji.

Wykonujemy usługi związane z weryfikacją przygotowanych wniosków o dofinansowanie.

Branże objęte wsparciem

System dotacji unijnych ulegał znaczącym zmianom w ostatnich latach. W szczególności fundusze europejskie dostępne są dla przedsiębiorstw, które realizują projekty badawczo-rozwojowe lub wdrażają innowacyjne rozwiązania. Branże, które mogą uzyskać dofinansowanie to m.in.:

 • projekty typu start-up
 • branża informatyczna
 • polski przemysł oraz firmy MSP
 • działalność badawczo-rozwojowa
 • firmy z sektora nowoczesnych usług
 • Venture Capital

Dostępność kapitału

 • Rozwój biznesu
 • Brak kapitału
Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z naszym zespołem doradców telefonicznie lub poprzez e-mail.

Nasz zespół

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?