innovate now

Nowe wyzwania rynkowe sprawiają, że firmy które nie stawiają na innowacje przegrywają wyścig z konkurencją. Innowacje to nie tylko nowoczesne technologie – mogę one również dotyczyć podstawowych procesów biznesowych i operacyjnych.

Kto w szczególności powinien stawiać na innowacje?

 • duże korporacje, które posiadają rozległe struktury decyzyjne utrudniające zmiany;
 • branża finansowa i banking;
 • przedsiębiorstwa nastawione na eksport
 • młode firmy o nieokreślonym modelu biznesowym (start-up)

Korzyści

 • zwiększenie konkurencyjności
 • zmniejszenie rotacji pracowniczej (w przypadku zaangażowania w proces)
 • dywersyfikacja dochodów i kanałów dystrybucji
 • przygotowanie na zmiany otoczenia rynkowego
 • przyciąganie talentów do organizacji

Jak działamy?

Każda firma cechuje się odrębną kulturą w zakresie innowacji. Wszystko zatem zaczyna się od określenia punktu startowego i rzetelnej oceny „gdzie jesteśmy”. Mając taką świadomość możemy przeanalizować dostępne rozwiązania i wdrożyć je w życie.

Nasza metodologia pracy przebiega następująco:

 • analiza as-is;
 • strategia as-to-be;
 • prezentacja dostępnych rozwiązań;
 • metodologiczne podejście (lean canvas / sprint);
 • warsztaty i szkolenia z zakresu innowacji i prowadzenia projektów;
 • wdrożenie wybranego rozwiązania wprowadzania innowacji w firmie.

Jak można wdrożyć innowacje w dużej organizacji?

Analiza strategiczna

Szeroka i kompleksowa analiza strategiczna w zakresie innowacji to podstawowy element pracy nad zmianami w firmie. Wykonanie analizy as-is oraz as-to-be stanowi punkt wyjściowy do wdrażania mechanizmów, które pozwalają na bieżący rozwój firmy w tym zakresie.

Inkubator innowacji

Inkubator innowacji w dużej organizacji to jeden w wielu sposób na zaangażowanie posiadanego kapitału ludzkiego w proces zmian. Inkubator może przyjmować różne formuły (konkurs pracowniczy, dział innowacji, projekty innowacyjne). To co kluczowe, mechanizm ten powinien być otwarty na wszelkie dostępne zasoby (niezależnie od szczebla zawodowego) oraz nagradzać uczestników.

Nabycia innowacji z rynku

W wielu przypadkach wewnętrzne tworzenie innowacji może stanowić istotne wyzwanie dla firmy. W celu skrócenia procesów decyzyjnych korzystnym rozwiązaniem jest scouting start-upów i dostawców innowacji. Posiadając szerokie spojrzenie na rynek mechanizmami wdrażania innowacji będzie możliwość m.in.:

 • współpracy na wyłączność z dostawcami innowacji / technologii
 • nabycie gotowego rozwiazania rynkowego
 • nabycie start-up-u / inwestycja w start-up
Utworzenie działu innowacji lub centrum badawczo-rozwojowego

Proces innowacji może mieć charakter rozproszony lub zorganizowany. W wielu przypadkach innowacje związane są stricte z obszarem technologicznym. W takich przypadkach pomagamy utworzyć odpowiednie jednostki wewnątrz firmy tak aby w proces zaangażowane zostały kluczowe zasoby.

czemu warto z nami współpracować

Kompleksowe podejście

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie starając się jak najlepiej zrozumieć jego potrzeby

Read More

Doświadczenie

Członkowie naszego zespołu partycypowali w całościowym procesie wdrażania innowacji w jednej z globalnych korporacji doradczych. Ponadto od ponad 10-lat zajmujemy się współpracą w tym obszarze w związku z finansowaniem projektów innowacyjnych.

dowiedz się więcej

Finansowanie

Doradzamy nie tylko jak sprawi aby wprowadzić innowacje ale również pomagamy sfinansować proces z zewnętrznych źródeł w tym m.in. w formie:

 • dotacji unijnych;
 • ulgi B+R;
 • ulgi innovation box;
 • kapitału zewnętrznego
dowiedz się więcej

branże

Branża IT

Współpracujemy zarówno ze start-upami technologicznymi jak i rosnącymi biznesami z branży IT i nowoczesnych usług internetowych.

Przemysł i produkcja

Firmy z branży produkcyjnej oraz przemysłowej muszą sprostać nowych oczekiwaniom technologicznym – zarówno w zakresie opracowywania nowych produktów ale też zachowania efektywności produkcji.

Life science

Branża life science – sektor nowoczesnych usług w obszarze farmacji, medycyny, bioinżynierii.

Branża finansowa

Technologie finansowe określane jako Fintech czyli wszelkiego rodzaju innowacje technologiczne związane z rynkami finansowymi.

Nowoczesny handel

Branża retail to jeden z najbardziej konkurencyjnych obszarów gospodarki.

Nowoczesne usługi

Sektor usług spotyka się z coraz większą presją konkurencji wprowadzającej nowe rozwiązania. Aby nadążyć za zmianami istotne jest elastyczne podejście organizacji do nowych wyzwań.

dowiedz się więcej