nasze wsparcie

Prawo

Otaczające środowisko prawne w Polsce jest skomplikowane i ulega częstym zmianom.  Nasz zespół posiada doświadczenie w obszarze doradztwa prawnego, w szczególności w obszarze działalności firm innowacyjnych które cechują się różnorodnymi potrzebami. Nasze specjalizacje obejmują m.in.:

 • doradztwo prawne ogólne
  • rejestracje podmiotów prawnych w formie spółek;
  • przygotowanie umowy inwestycyjnej;
  • opracowanie schematu wynagradzania (kontrakt B2B);
  • schemat rozliczeń z udziałowcami oraz system wynagradzania członków zarządu;
  • analizę kluczowych umów oraz ryzyk prawnych;

 

 • doradztwo prawne związane z funduszami europejskimi
  • protesty i postępowania odwoławcze
  • kontrole i obsługa sporów z Instytucją Finansującą
  • transakcje i przekształcenia firm z dotacją

 

 • doradztwo przy transakcjach i przekształceniach
  • wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  • wniesienie aportu / komercjalizacja własności intelektualnej
  • podział, połączenie lub sprzedaż

Podatki

Skomplikowane przepisy prawa dotyczą również obszaru podatków. W przypadku prowadzenia innowacyjnego biznesu wiele zagadnień podatkowych nie jest oczywistych i może budzić wątpliwości w zakresie poprawności rozliczeń. W związku z powyższym wspieramy naszych Klientów w pojawiających się wyzwaniach podatkowych takich jak:

 • dobór formy działalności i struktury rozliczeń (tax structuring);
 • ustawienie rozliczeń pomiędzy głównym podmiotem a podmiotami powiązanymi;
 • rozliczenia w ramach kontraktów B2B
 • ulgi podatkowe (ulga B+R oraz ulga IP box)
 • podatek u źródła
 • transakcje i przekształcenia

dowiedz się więcej