Spory – wsparcie przy dotacjach

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z naszym zespołem doradców telefonicznie lub poprzez e-mail.

Dotacje wypłacane są najczęściej na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z instytucją finansującą. Złożoność gospodarki oraz zdarzenia faktyczne mogą powodować, że realizacja projektu objętego dotacją nie zawsze przebiega zgodnie z założonym planem. W takich przypadkach często dochodzi do zmiany zakresu realizowanego projektu, zmian w wydatkach a czasami nawet do zakończenia projektu.

Przez skomplikowanie systemu rozliczeń projektów objętych dofinansowaniem oraz trudnościami z komunikacją z Instytucjami Finansującymi może dochodzić do sytuacji spornych wynikających z poprawności rozliczenia dotacji. W związku z powyższym wspieramy naszych Klientów kompleksowo również w tym zakresie.

Wprowadzanie zmian w projekcie

Nasze usługi doradcze związane są m.in. w zakresie wprowadzania zmian w projektach. W szczególności pomagamy Klientom przygotować odpowiednie pisma oraz zadbać o komunikację z Instytucją Finansującą.

Rozliczenie projektu i okres trwałości

W zakresie naszych usług wspieramy klientów w procesie rozliczenia otrzymanych dotacji. W szczególności świadczymy wsparcie w obszarze weryfikacji poprawności raportowania oraz wykonania postanowień wynikających z umów o dofinansowaniu projektu.

Kontrola projektu objętego dotacją

Wspieramy Klientów w sytuacji przeprowadzenia kontroli projektu oraz odniesienia się do postawionych zarzutów w zaleceniach pokontrolnych. Świadczymy usługi doradcze oraz wsparcie prawne w obszarze związanym z poprawnością realizacji umowy o dofinansowaniu.

Spory z instytucją finansującą

Świadczymy doradztwo w sytuacji wykrytych nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków z funduszy europejskich. Pomagamy Klientom w procesie komunikacji z instytucją finansującą oraz w zakresie „wyprostowania” powstałych nieprawidłowości przy rozliczaniu dotacji.

Zwrot dotacji

W sytuacjach skrajnych istnieje możliwość wypowiedzenia umowy o dofinansowaniu przez Instytucję Finansującą co wiąże się z koniecznością zwrotu dotacji wraz z odsetkami. W takich sytuacjach szukamy rozwiązań prawnych, które pozwalają zabezpieczyć interesy naszych Klientów.

Postępowania sądowe

W przypadku gdy spór z Instytucją Finansującą przechodzi do ostatecznej fazy istnieje możliwość wykorzystania drogi sądowej. Przez fakt, że nasz zespół ekspertów z zakresu funduszy europejskich uzupełniają współpracujący radcowie prawni możemy zapewnić wsparcie również na drodze sądownej w tym zakresie.

Kluczowe obszary

Transakcje
Kontrola
Spory
Sąd
Zwrot dotacji
Komunikacja

Przykłady projektów, w których możemy pomóc

Prezentujemy przykładowe projekty doradcze w zakresie sytuacji spornych związanych z wykorzystaniem funduszy europejskich:

  • uzyskanie zgody Instytucji Finansującej na przekształcenie podmiotu objętego dofinansowaniem w okresie trwałości
  • wprowadzenie zmian w projekcie w trakcie jego trwania, zmiana wskaźników projektu;
  • odparcie argumentacji przedstawionej w zaleceniach pokontrolnych;
  • analiza i przedstawienie braków formalnych i merytorycznych prowadzonych kontroli projektów;
  • odroczenie wykonalności egzekucji z tytułu zwrotu dotacji poprzez usunięcie wydanych zabezpieczeń (np. weksla)
Sytuacje sporne przy wykorzystaniu funduszy europejskich to coraz częstszy problem polskich przedsiębiorstw.

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?