Sprzedaż firmy

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z naszym zespołem doradców telefonicznie lub poprzez e-mail.

Sprzedaż firmy to proces, który powinien być przeprowadzony w profesjonalny, rzetelny i etyczny sposób. Dążymy przy tym do maksymalizacji korzyści oraz minimalizacji ryzyka u sprzedającego.

Czynnikiem decydującym o sukcesie w ramach transakcji jest zidentyfikowanie potencjalnych nabywców, którzy będą zainteresowani akwizycją, jak również gotowi przedstawić najkorzystniejsze warunki finansowe. Nasz zespół może zapewnić wsparcie we wszystkich etapach sprzedaży przedsiębiorstwa, począwszy od wyceny przedmiotu sprzedaży i badania zainteresowania wśród potencjalnych nabywców, poprzez aktywny udział w negocjacjach, oraz obsłudze całego procesu od strony prawnej.

Etapy procesu sprzedaży

 • Przygotowanie strategii sprzedaży firmy oraz analiza przedsiębiorstwa
 • Opracowanie krótkiej prezentacji Przedsiębiorstwa (tzw. teaser)
 • Przygotowanie memorandum informacyjnego

Analiza struktury prawnej/własnościowej

Doradztwo w zakresie przygotowania optymalnej struktury do sprzedaży

 • Wsparcie w przygotowaniu listy potencjalnych nabywców (market research)
 • Wysyłka zaproszeń do udziału w procesie transakcyjnym (teaser)
 • Zawarcie NDA oraz wysłanie memorandum informacyjnego
 • Organizacja spotkań z zainteresowanymi stronami
 • Analiza wstępnych ofert
 • Zaproszenie wybranych podmiotów do badania due diligence
 • Udział w procesie due diligence przez potencjalnego inwestora
 • Spotkania, sesja pytań i odpowiedzi
 • Otrzymanie i analiza ofert wiążących
 • Negocjacje i podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy sprzedaży, w tym: negocjacje, ustalenie szczegółowych warunków transakcji
 • Zamknięcie transakcji
 • Faza posprzedażowa

Przykładowe obsługiwane branże

FinTech
e-services / IT
Logistyka
Turystyka
Start-up
E-commerce

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?