Ulga badawczo-rozwojowa

Ulga B+R to ulga podatkowa (w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) związana z działalnością twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe.

Nie są wymagane zgłoszenia, rejestracje ani zezwolenia. Z ulgi korzysta każdy kwalifikujący się podmiot.

Ulga pozwala na dodatkowe odliczenia od podstawy opodatkowania z tytułu wydatków na prace B+R. Wprowadzając ulgę B+R istnieje możliwość odzyskania zapłaconego już podatku (od 2016 roku) poprzez korektę historycznych zeznań podatkowych. Zwrot następuje w formie gotówkowej oraz oszczędności na kolejne lata podatkowe.

Z ulgi może skorzystać każdy podatnik, o ile:

 • prowadzi działalność badawczo-rozwojową;
 • poniesie koszty kwalifikowane i wyodrębni je w prowadzonej ewidencji;
 • odpowiednio udokumentuje wydatki i prowadzone prace;
 • rekomendowane jest zabezpieczenie pozycji poprzez interpretację indywidualną.

Działalność badawczo-rozwojowa

Projektowanie
Prototypowanie
Nowe technologie
Nowe rozwiązania IT
Badania kliniczne
Optymalizacja

Jakie wydatki są kosztami kwalifikowanymi?

 • Wynagrodzenia oraz składki (umowa: o pracę, o dzieło, zlecenia)
 • Materiały i surowce wykorzystane w pracach B+R
 • Sprzęt specjalistyczny nabyty w celu prac B+R
 • Odpłatne korzystanie z aparatury badawczej
 • Koszty związane z uzyskaniem i utrzymanie patentu

Ile mogę uzyskać?

 • Wydatki B+R
 • Ulga B+R

Korzyść z tytułu ulgi badawczo-rozwojowej to 19% poniesionych wydatków. Ulga B+R uprawnia do dodatkowych odpisów podatkowych. W wyniku poniesionych wydatków, podatnikowi przysługuje 100% dodatkowego odpisu z tytułu kosztów kwalifikowanych na prace badawczo-rozwojowe.

Przykładowa kalkulacja korzyści z tytułu ulgi B+R

 • Wartość wydatków na prace B+R
 • Wartość dodatkowych odpisów podatkowych
 • Korzyść z tytułu ulgi B+R

Powyższy przykład zakłada, że podatnik mający status MSP i stosujący stawkę 19% CIT ponosi rocznie wydatki na prace B+R o wartości 100. W związku z powyższym stosując ulgę B+R ma prawo do dodatkowych odpisów podatkowych, które przekładają się na bezpośrednią korzyść podatkową.

Zakres wsparcia

W pierwszym etapie wsparcia nasz zespół identyfikuje prowadzone prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwie oraz wspiera Klientów w zgromadzeniu dokumentacji potwierdzającej wykonanie prac B+R. Na tym etapie prowadzimy analizę różnorodnych aspektów prowadzonych prac (w tym m.in. procedur w firmie) oraz estymujemy wartość ulgi B+R.

Na etapie wdrożenia ulgi badawczo-rozwojowej dbamy o bezpieczeństwo wprowadzanego schematu rozliczeń podatkowych. W związku z powyższym wykonujemy prace, która zabezpieczają Państwa pozycję poprzez:

 • zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji
 • wprowadzenie procedur związanych z prowadzeniem prac B+R
 • wystąpienie o interpretację indywidualną

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych wspieramy klientów w procesie wystąpienia o ulgę B+R. Nasze wsparcie polega m.in. na pomocy w kalkulacji wydatków B+R oraz pomocy w złożeniu odpowiedniej deklaracji.

Ulgę badawczo-rozwojową wdrażamy zarówno za lata ubiegłe (od 2016 r.) korygując rozliczenia podatkowe. Dzięki temu uzyskujemy zwrot podatku dochodowego dla naszych Klientów. Ulga oczywiście daje korzyści także w kolejnych latach podatkowych.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z naszym zespołem doradców telefonicznie lub poprzez e-mail.

Nasz zespół

Skontaktuj się

Bartosz Dąbrowski

Dyrektor zarządzający

bartosz.dabrowski@dotacje.pl

Tel: +48 695 642 330