Wystartował projekt Kreatywne Mazowsze

2014-11-10 napisał

Oficjalnie została zatwierdzona inicjatywa „Kreatywne Mazowsze, która ma na celu uskuteczniać innowacyjne rozwiązania i kreować efektywną współpracę między nauką, biznesem i samorządem w regionie mazowieckim. Dokument programowy został podpisany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika.

Innowacje na MazowszuGłównym celem projektu jest uplasowanie województwa mazowieckiego w 2020 r. wśród 50 najbardziej innowacyjnych regionów Europy. Wśród osiemnastu sygnatariuszy inicjatywy znalazły się m.in. osoby reprezentujące środowisko naukowe, władze samorządowe, organizacje pozarządowe, z sektora innowacyjnej przedsiębiorczości, czy instytucje państwowe działające w obszarze funduszy europejskich.

Projekt Kreatywne Mazowsze umożliwi stworzenie płaszczyzny współpracy dla osób związanych ze środowiskiem akademickim, sektorem zajmującym się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, osób z otoczenia biznesu oraz władzy lokalnej, czy organizacji pozarządowych. Inicjatywa stanie się gwarantem dla wypracowania wspólnego dialogu, który zwiększy wdrażanie innowacyjnych projektów i stworzy nowe możliwości wobec realizacji kluczowych przedsięwzięć w regionie Mazowsza.

Inicjatorzy projektu Kreatywne Mazowsze  uczestniczyli w licznych konsultacjach i spotkaniach, na których dyskutowano o założeniach projektu, kluczowych pracach merytorycznych i płaszczyźnie, na której zrealizowana zostanie współpraca pomiędzy podmiotami. Projekt ma na celu wykreować efektywne narzędzia, które będą podstawą dla wzrostu innowacyjnej gospodarki oraz dynamicznego rozwoju na obszarze objętym projektem.

Kluczowe rozwiązania, które zostaną zainicjowane w regionie mazowieckim. Staną się one podstawą wobec budowania silnej i stabilnej gospodarczo Polski.

Projekt Kreatywne Mazowsze wzmocni efektywność transferu technologii, wpłynie na skuteczność budowania klastrów, współpracę pomiędzy startupami, a korporacjami, by stały się one inspiracją i źródłem nowych pomysłów biznesowych. Inicjatywa zwiększy aktywizację samorządów, które działają w obszarze regionalnych strategii innowacji, czy wpłynie na zrównoważony rozwój w oparciu o eko-innowacje i innowacje społeczne. Sektor nauki stanie się źródłem wzrostu gospodarczego, ponieważ biznes ściśle przenika w otoczenie naukowe i wpływa na współczesną dydaktykę.

Inicjatywa Kreatywne Mazowsze wypracuje nowe rozwiązania, które zaowocują sukcesami i efektywną współpracą pomiędzy podmiotami nauki, biznesu i samorządu w regionie mazowieckim.

http://www.kreatywnemazowsze.pl/

2 thoughts on “Wystartował projekt Kreatywne Mazowsze”

  1. Zibi pisze:

    Zawsze mnie zastanawiają nazwy tych wszystkich programów – Kreatywne Mazowsze, Inteligentny Rozwój, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki. Kto to wymyśla?

  2. Przedsiebiorczy pisze:

    Bardzo ciekawa inicjatywa. Na zachodzie od lat mamy do czynienia z swoistym brokeringiem usług przez samorząd. Budowaniem platformy do współpracy firm, uczelni, samorządu i innych instytucji. W USA z kolei to jedynie rola uczelni a samorządy się w ogóle w to nie pchają. Uczelnie same tworzą przestrzeń dla biznesu gdyż muszą się z czegoś finansować. Silna jest też więź z absolwentami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *