Dotacje.pl

Ulgi

Wspieramy przedsiębiorstwa w prawidłowym pozyskaniu ulg i zwolnień podatkowych na terenie całego kraju.

Ulga badawczo-rozwojowa przeznaczona jest dla firm, które tworzą nowe lub ulepszony produktu, usługi i procesy. Tworzenie nowych lub ulepszanie obecnych procesów może bazować na  dostępnej aktualnie wiedzy oraz umiejętności z dziedziny nauki, technologii, działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności.

Jak jest wysokość ulgi badawczo-rozowojowej? 

 • Wydatki z 2016 roku – realna ulga 5,7%
 • Wydatki z 2017 roku – realna ulga 9,5%
 • Wydatki z 2018 roku – realna ulga 19%

Jaka działalność się kwalifikuje? 

 • Działalność twórcza
 • Obejmująca badania naukowe (podstawowe, stosowane, przemysłowe) i prace rozwojowe
 • Podejmowana w sposób systematyczny
 • Jej celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań

Jakie koszty są kosztami kwalifikowalnymi? 

 • Wynagrodzenia + składki (umowa: o pracę, o dzieło, zlecenia)
 • Materiały i surowce
 • Sprzęt specjalistyczny
 • Odpłatne korzystanie z aparatury badawczej
 • Opisy patentowe
 • Uzyskanie i utrzymanie patent