RPO WSL 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

RPO WSL 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

8/10
woj. śląskie
Nabór wniosków od 01/10/2015 do 31/12/2015
Dotacjena wsparice prac B+R w przedsiębiorstwach oraz tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczorozwojowego

Zapytaj o to działanie

22 354 76 03

kontakt@dotacje.pl

Tylko w dotacje.pl:

  • dopasujemy nabór wniosków pod Twój projekt
  • napiszemy wniosek o dotację oraz biznesplan
  • oferujemy wsparcie w kontakcie z instytucją finansującą
  • przygotujemy wniosek o płatność i rozliczymy dotację
  • przygotujemy Twój projekt do audytu i kontroli
RPO WSL 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

RPO WSL 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Daty naboru

Zapytaj naszego Konsultanta o aktualne nabory w tej kategorii.

Poziom i wysokość wsparcia:

Maksymalna wartość dla typu projektu:
– tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczorozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – 10 mln zł,
– wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach – 5 mln zł.

Typy Projektów:

Działanie 1.2 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w B+R jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej. W ramach działania finansowane będą przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji założeń RIS WSL 2013-2020.

W ramach działania wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie Województwa Śląskiego. Wzmacnianie możliwości przedsiębiorstw do prowadzenia prac B+R służyć będzie tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

W ramach Działania 1.2 możliwe będzie wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury B+R,
spełniających następujące warunki:

– przedsięwzięcie wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego, poprzez wskazanie specjalizacji oraz celu/ów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.
– przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R służy realizacji wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w przedsiębiorstwie).

W ramach Działania 1.2 wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Poprzez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową. Samodzielny projekt nie może składać się wyłączne z fazy pierwszej produkcji. Projekt dotyczący pierwszej produkcji musi obejmować także fazę prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac B+R powinno polegać na
zastosowaniu technologii dostosowanej do potrzeb firmy. Warunkiem wsparcia prac badawczych jest ich komercyjne wykorzystanie w gospodarce. Po zakończeniu prac B+R Beneficjent dokona analizy opłacalności wdrożenia wyników badań. Wyniki powyższej analizy będą podstawą do określenia stopnia wykorzystania efektów badań w gospodarce. Realizacja projektów oraz wytworzone produkty i osiągnięte rezultaty nie mogę się przyczyniać dompogłębiania nierówności ze względu na płeć oraz ograniczenia dostępu do usług i produktów osobommz niepełnosprawnościami.

Jednostka Wdrażająca

RPO

Wartość projektu

PLN 10 000 000

Kwota dotacji

PLN 10 000 000

Refundacja

70%

Dla Kogo

Dotacje na badania i rozwój

Opis działania

Poziom i wysokość wsparcia:

Maksymalna wartość dla typu projektu:
– tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczorozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – 10 mln zł,
– wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach – 5 mln zł.

Typy Projektów:

Działanie 1.2 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w B+R jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej. W ramach działania finansowane będą przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji założeń RIS WSL 2013-2020.

W ramach działania wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie Województwa Śląskiego. Wzmacnianie możliwości przedsiębiorstw do prowadzenia prac B+R służyć będzie tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

W ramach Działania 1.2 możliwe będzie wsparcie przedsięwzięć z zakresu infrastruktury B+R,
spełniających następujące warunki:

– przedsięwzięcie wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego, poprzez wskazanie specjalizacji oraz celu/ów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.
– przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R służy realizacji wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w przedsiębiorstwie).

W ramach Działania 1.2 wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Poprzez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową. Samodzielny projekt nie może składać się wyłączne z fazy pierwszej produkcji. Projekt dotyczący pierwszej produkcji musi obejmować także fazę prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac B+R powinno polegać na
zastosowaniu technologii dostosowanej do potrzeb firmy. Warunkiem wsparcia prac badawczych jest ich komercyjne wykorzystanie w gospodarce. Po zakończeniu prac B+R Beneficjent dokona analizy opłacalności wdrożenia wyników badań. Wyniki powyższej analizy będą podstawą do określenia stopnia wykorzystania efektów badań w gospodarce. Realizacja projektów oraz wytworzone produkty i osiągnięte rezultaty nie mogę się przyczyniać dompogłębiania nierówności ze względu na płeć oraz ograniczenia dostępu do usług i produktów osobommz niepełnosprawnościami.

Dokumenty

Dla kogo

Dotacje na badania i rozwój

Uwagi i komentarze