Dotacje na utworzenie stanowiska pracy

Dotacje na utworzenie stanowiska pracy

10/10
Cała Polska
Nabór wniosków od 03/09/2015 do 31/12/2020
Dotacja na stworzenie miejsca pracy dla firm, przedszkoli, szkół i producentów rolnych

Zapytaj o to działanie

22 354 76 03

kontakt@dotacje.pl

Tylko w dotacje.pl:

 • dopasujemy nabór wniosków pod Twój projekt
 • napiszemy wniosek o dotację oraz biznesplan
 • oferujemy wsparcie w kontakcie z instytucją finansującą
 • przygotujemy wniosek o płatność i rozliczymy dotację
 • przygotujemy Twój projekt do audytu i kontroli
Dotacje na utworzenie stanowiska pracy

Dotacje na utworzenie stanowiska pracy

Daty naboru

Dotacja na miejsce pracy

Wartosc projektu PLN
Refundacja 100%
23 000,00 Kontakt


Dotacje na utworzenie stanowiska pracy z Urzędów Pracy

 

Oferta jest skierowana do pracodawców, którzy chcą utworzyć nowe stanowisko pracy lub unowocześnić już istniejące. O refundację mogą ubiegać się:

– podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

– szkoły i przedszkola niepubliczne,

– producenci rolni.

 

Maksymalna kwota dofinansowania stanowi 6– krotność średniego wynagrodzenia i wynosi 23 656,02 zł.

Pracodawca może uzyskać środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,  w szczególności  na zakup:

 • urządzeń,
 • maszyn,
 • narzędzi,
 • oprogramowania,

które są bezpośrednio i jednoznacznie związane z tworzonym stanowiskiem pracy, z uwzględnieniem jego specyfiki.

Pracodawca w ramach umowy jest zobowiązany min. do zatrudnienia bezrobotnego na okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz utrzymanie utworzonego stanowiska pracy przez okres 24 miesięcy.

 

Wnioski składa się do Powiatowych / Miejskich urzędów pracy.

Dostępność dotacji uzależniona jest od dostępności środków w budżecie Urzędu Pracy.

Jednostka Wdrażająca

RPO

Wartość projektu

PLN 23000

Kwota dotacji

PLN 23 000

Refundacja

100%

Dla Kogo

Dotacje na inwestycje

Opis działania

Dotacje na utworzenie stanowiska pracy z Urzędów Pracy

 

Oferta jest skierowana do pracodawców, którzy chcą utworzyć nowe stanowisko pracy lub unowocześnić już istniejące. O refundację mogą ubiegać się:

– podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

– szkoły i przedszkola niepubliczne,

– producenci rolni.

 

Maksymalna kwota dofinansowania stanowi 6– krotność średniego wynagrodzenia i wynosi 23 656,02 zł.

Pracodawca może uzyskać środki na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,  w szczególności  na zakup:

 • urządzeń,
 • maszyn,
 • narzędzi,
 • oprogramowania,

które są bezpośrednio i jednoznacznie związane z tworzonym stanowiskiem pracy, z uwzględnieniem jego specyfiki.

Pracodawca w ramach umowy jest zobowiązany min. do zatrudnienia bezrobotnego na okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz utrzymanie utworzonego stanowiska pracy przez okres 24 miesięcy.

 

Wnioski składa się do Powiatowych / Miejskich urzędów pracy.

Dostępność dotacji uzależniona jest od dostępności środków w budżecie Urzędu Pracy.

Dokumenty

Dla kogo

Dotacje na inwestycje

Uwagi i komentarze