HORIZON 2020 – SME Instrument Faza II

HORIZON 2020 – SME Instrument Faza II

10/10
Cała Polska
Nabór wniosków od 28/01/2016 do 13/10/2016
Dotacja bezpośrednio od Komisji Europejskiej na prace badawcze i rozwojowe innowacyjnego projektu.

Zapytaj o to działanie

22 354 76 03

kontakt@dotacje.pl

Tylko w dotacje.pl:

 • dopasujemy nabór wniosków pod Twój projekt
 • napiszemy wniosek o dotację oraz biznesplan
 • oferujemy wsparcie w kontakcie z instytucją finansującą
 • przygotujemy wniosek o płatność i rozliczymy dotację
 • przygotujemy Twój projekt do audytu i kontroli
HORIZON 2020 - SME Instrument Faza II

HORIZON 2020 – SME Instrument Faza II

Daty naboru

Zapytaj naszego Konsultanta o aktualne nabory w tej kategorii.

Horizon 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Program jest prowadzony bezpośrednio przez Komisję Europejską i jej agencje wykonawcze, wnioski składane są w j. angielskim przez Internet bezpośrednio do Brukseli.

W ramach Programu Horizon 2020 istnieje możliwość pozyskania dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Instrumentu MŚP.

SME instrument składa się z trzech, oddzielnych faz prowadzenia projektu przez Beneficjentów.

Druga Faza służy sfinansowaniu prac badawczych, stworzeniu prototypu i wykonaniu odpowiednich testów. Faza jest finansowana z Funduszy Europejskich, wartość projektu może wynosić od 500 000 EUR do 2 500 000 EUR – dotacja wynosi 70% wartości projektu.

Jednostka Wdrażająca

PARP

Wartość projektu

PLN 10 000 000

Kwota dotacji

PLN 7 000 000

Refundacja

70%

Dla Kogo

Dotacje na badania i rozwój

Opis działania

Horizon 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Program jest prowadzony bezpośrednio przez Komisję Europejską i jej agencje wykonawcze, wnioski składane są w j. angielskim przez Internet bezpośrednio do Brukseli.

W ramach Programu Horizon 2020 istnieje możliwość pozyskania dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Instrumentu MŚP.

 

SME instrument składa się z trzech, oddzielnych faz prowadzenia projektu przez Beneficjentów.

Pierwsza Faza opiera się na przygotowaniu studium wykonalności (analizy wrażliwości) planowanej innowacji. Faza Przygotowania (Faza Pierwsza) ma na celu ocenę czy planowana inwestycja w innowacyjne rozwiązanie ma uzasadnienie techniczne, organizacyjne i ekonomiczne oraz czy jej realizacja będzie zgodna z prawem (min. z prawem własności intelektualnej).

Druga Faza służy sfinansowaniu prac badawczych, stworzeniu prototypu i wykonaniu odpowiednich testów.

Trzecia faza polega już na komercjalizacji pomysłu i wprowadzeniu go na rynek docelowy.

Każda z faz jest oparta o inny model finansowania. Faza pierwsza jest finansowana ryczałtowo z Funduszy Europejskich (50 tys Euro), druga faza służy sfinansowaniu badań i wykonaniu prototypu usługi, technologii lub produktu (od 0,5-2,5 mln Euro). Uczestnicy mogą aplikować zarówno do pierwszej fazy wsparcia z perspektywą startu w drugiej fazie lub też wystartować od razu w fazie drugiej, pomijając pierwszą.

 

Faza II – Faza testów i prototypowania (do 2 500 000 EUR) – 70 % dofinansowania

W Fazie Drugiej SME Instrument wspierane będą innowacyjne projekty, które są dopasowane do szczególnych cech przedsiębiorstwa, jego możliwości konkurencyjnych oraz określonej strategii działania. Podejmowane działania powinny być nakierowane na :

 • oceną ryzyka (risk assessment),
 • demonstrację produktu/usługi,
 • testowanie produktów
 • tworzenie prototypu
 • przeprowadzenie pilotażu
 • zwiększanie skali działania
 • miniaturyzację
 • projektowanie, zwiększanie użyteczności (design)

 

Otrzymana pomoc w ramach Fazy Drugiej wynosi od 500 000 do 2 500 000 Euro, dofinansowanie określone zostało na poziomie 70 %. Projekty powinny trwać od 12 do 24 miesięcy.

 

Jakie projekty zostaną dofinansowane ?

 • technologie marynistyczne (w tym akwakultura)
 • rozwiązania z zakresu biotechnologii
 • innowacyjne usługi i produkty w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego
 • e-usługi, rozwiązania mobilne, ICT
 • innowacyjne rozwiązania na rzecz transportu
 • e-government w wersji mobilnej
 • nowatorskie modele biznesowe
 • nanotechnologie i inżyniera materiałowa
 • badania nad biomarkerami
 • ekologiczna produkcja i przetwarzanie żywności
 • ekologiczne rozwiązania w zakresie dostarczania towarów
 • wspieranie niskoemisyjne gospodarki
 • projekty w zakresie technologii kosmicznych

Dla kogo

Dotacje na badania i rozwój

Uwagi i komentarze