PO IR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

[ninja-popup ID=65186]
Zapytaj Konsultanta
[/ninja-popup]

PO IR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

10/10
Cała Polska
Nabór wniosków od 01/07/2016 do 31/08/2016
Kredyt bezzwrotny na innowacje technologiczny to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych

Zapytaj o to działanie

22 354 76 03

kontakt@dotacje.pl

Tylko w dotacje.pl:

  • dopasujemy nabór wniosków pod Twój projekt
  • napiszemy wniosek o dotację oraz biznesplan
  • oferujemy wsparcie w kontakcie z instytucją finansującą
  • przygotujemy wniosek o płatność i rozliczymy dotację
  • przygotujemy Twój projekt do audytu i kontroli
PO IR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

PO IR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Daty naboru

Zapytaj naszego Konsultanta o aktualne nabory w tej kategorii.

Dla kogo kredyt na innowacje?

Beneficjentem wsparcia mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Ile wynosi premia technologiczna?

Premia technologiczna jest wypłacana w transzach (płatności pośrednie) w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji projektu (płatność końcowa).

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Jednostka Wdrażająca

PARP

Wartość projektu

PLN 50 000 000

Kwota dotacji

PLN 6 000 000

Refundacja

75%

Dla Kogo

Dotacje na inwestycje

Opis działania

Dla kogo kredyt na innowacje?

Beneficjentem wsparcia mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Ile wynosi premia technologiczna?

Premia technologiczna jest wypłacana w transzach (płatności pośrednie) w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji projektu (płatność końcowa).

Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Dokumenty

Dla kogo

Dotacje na inwestycje


Dodaj komentarz