POPW Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP ETAP I

[ninja-popup ID=65186]
Zapytaj Konsultanta
[/ninja-popup]

POPW Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP ETAP I

10/10
Cała Polska
Nabór wniosków od 15/04/2016 do 20/05/2016
Usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją

Zapytaj o to działanie

22 354 76 03

kontakt@dotacje.pl

Tylko w dotacje.pl:

 • dopasujemy nabór wniosków pod Twój projekt
 • napiszemy wniosek o dotację oraz biznesplan
 • oferujemy wsparcie w kontakcie z instytucją finansującą
 • przygotujemy wniosek o płatność i rozliczymy dotację
 • przygotujemy Twój projekt do audytu i kontroli
POPW Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP ETAP I

POPW Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP ETAP I

Daty naboru

Zapytaj naszego Konsultanta o aktualne nabory w tej kategorii.

POPW 1.2 – 50 000 zł na usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność obejmujące w szczególności:

 • analizę możliwości eksportowych firmy,
 • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
 • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
 • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

Działanie jest przeznaczone dla Polski Wschodniej.

Jednostka Wdrażająca

PARP

Wartość projektu

PLN 50 000

Kwota dotacji

PLN 50 000

Refundacja

80%

Dla Kogo

Dotacje dla nowej firmy

Opis działania

POPW 1.2 – 50 000 zł na usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność obejmujące w szczególności:

 • analizę możliwości eksportowych firmy,
 • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
 • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
 • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

Działanie jest przeznaczone dla Polski Wschodniej.

Dokumenty

Dla kogo

Dotacje dla nowej firmy


Dodaj komentarz