POPW 1.4 – Wzór na konkurencję ETAP II

POPW 1.4 – Wzór na konkurencję ETAP II

10/10
Cała Polska
Nabór wniosków od 01/04/2016 do 31/05/2018
Dotacje na zakup maszyn, urządzeń, hali, linii produkcyjnej. Należy wdrożyć wyniki audytu wzorniczego.

Zapytaj o to działanie

22 354 76 03

kontakt@dotacje.pl

Tylko w dotacje.pl:

 • dopasujemy nabór wniosków pod Twój projekt
 • napiszemy wniosek o dotację oraz biznesplan
 • oferujemy wsparcie w kontakcie z instytucją finansującą
 • przygotujemy wniosek o płatność i rozliczymy dotację
 • przygotujemy Twój projekt do audytu i kontroli
POPW 1.4 – Wzór na konkurencję ETAP II

POPW 1.4 – Wzór na konkurencję ETAP II

Daty naboru

Nabór miesięczny

Wartosc projektu PLN
Refundacja 70%
3 000 000,00 Kontakt


Celem konkursu jest wyłonienie projektów, do których należy w szczególności wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie ich potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co znajdzie przełożenie na wdrożenie nowych produktów na rynek.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000,00 zł.

 

Działanie składa się z dwóch etapów:

 • Etap I – obejmuje przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta i opracowanie strategii wzorniczej;
 • Etap II – obejmuje wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

W celu sfinansowania II Etapu projektu należy uzyskać dotację w pierwszym etapie.

 

Czym jest audyt wzorniczy?

audyt wzorniczy – analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta;

Czym jest strategia wzornicza?

strategia wzornicza raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy: (a) ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej; (b) ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych; (c) określenie kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek beneficjenta; (d) ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie; (e) zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie; (f) rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy

 

Z dofinansowania mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej ( są to woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie podkarpackie, świętokrzyskie).

 

 

Po zrealizowaniu audytu wzorniczego w ramach I Etapu POPW Wzór na konkurencję firmy mogą ubiegać się o dotacje na wdrożenie strategii wzorniczej.

 • Etap II – obejmuje wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

 

Wartość dofinansowania wynosi:

Etap II – 3 mln zł poziom dofinansowania do 70 %.

 

Wsparcie w ramach tego etapu obejmie:

– usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego,

– zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).

Jednostka Wdrażająca

PARP

Wartość projektu

PLN 4250000

Kwota dotacji

PLN 3 000 000

Refundacja

70%

Dla Kogo

Dotacje na inwestycje

Opis działania

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, do których należy w szczególności wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zwiększenie ich potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co znajdzie przełożenie na wdrożenie nowych produktów na rynek.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000,00 zł.

 

Działanie składa się z dwóch etapów:

 • Etap I – obejmuje przeprowadzenie audytu wzorniczego u beneficjenta i opracowanie strategii wzorniczej;
 • Etap II – obejmuje wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

W celu sfinansowania II Etapu projektu należy uzyskać dotację w pierwszym etapie.

 

Czym jest audyt wzorniczy?

audyt wzorniczy – analiza działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta;

Czym jest strategia wzornicza?

strategia wzornicza raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego zawierający co najmniej następujące elementy: (a) ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej; (b) ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych; (c) określenie kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek beneficjenta; (d) ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie; (e) zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie; (f) rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy

 

Z dofinansowania mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej ( są to woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie podkarpackie, świętokrzyskie).

 

 

Po zrealizowaniu audytu wzorniczego w ramach I Etapu POPW Wzór na konkurencję firmy mogą ubiegać się o dotacje na wdrożenie strategii wzorniczej.

 • Etap II – obejmuje wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I, tj. przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

 

Wartość dofinansowania wynosi:

Etap II – 3 mln zł poziom dofinansowania do 70 %.

 

Wsparcie w ramach tego etapu obejmie:

– usługi doradcze niezbędne do realizacji projektu wzorniczego,

– zakup urządzeń i maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych (wyłącznie w przypadku innowacji produktowych).

Dokumenty

Dla kogo

Dotacje na inwestycje

Uwagi i komentarze